Ska vi nå fram måste vi behärska själva framförandet

Framgångsrika talare beskrivs ofta som energiska, intensiva och aktiva utan att vara anspända. De lyckas kombinera struktur och spontanitet. De har en förmåga att klarsynt läsa av en situation eller grupp och kunna anpassa budskapet till vad som behövs i stunden. Vi uppfattar dem som naturliga, men bakom det naturliga ligger kunskap och medveten träning.

Det räcker inte att vi formulerar oss och skapar snygga PowerPoints för att nå fram med vårt budskap. Vi kan inte heller förlita oss på talang eller tur när vi ska hålla ett tal. Utan vi måste lära oss tekniker och vi måste träna på själva framförandet. Vi måste få röst, kroppsspråk och budskap att samspela för att bli övertygande, inspirerande och autentiska.

VIAVOCE har kunskap om kroppsspråk och retorik, och vi är bra på att läsa av kroppsspråk. Vi ser dina styrkor och svagheter. Vi använder enkla, konkreta verktyg som hjälper dig att få ett tydligt och medvetet kroppsspråk. Ditt kroppsspråk ska stärka ditt budskap och din röst ska bokstavligen bära fram budskapet.

Vi erbjuder workshops, föreläsningar och individuell coaching. Vi har färdiga paketlösningar, men skräddarsyr också program för våra kunder. Givetvis går det bra att anlita oss för endast en inspirationsföreläsning.

Grundupplägg:

Tala så andra lyssnar
  • Inledande föreläsning
  • Workshop
  • Enskilt arbete med implementering i vardagen
  • Avslutande workshop
Du lär dig:
  • Att bli en övertygande och inspirerande talare
  • Att kommunicera med din publik
  • Att medvetet använda ditt kroppsspråk
  • Att använda nervositet på ett kreativt sätt

Ett medelmåttigt tal understött av ett starkt framförande, ger mer intryck än det allra bästa tal som inte framförts väl.

VIAVOCE hjälper dig att bli talaren som alla vill lyssna på. Du blir den som lyckas nå ut i konferensrum och kundmöten.