Ett expansivt och öppet kroppsspråk är nyckeln

Två kroppsliga uttryck gynnar ledarskapet allra mest — expansion och öppenhet. Ett expansivt kroppsspråk visar att du tar plats och att du står stadigt — bildligt och bokstavligt. Med öppenheten signalerar du att du är lugn och trygg, men också att du är öppen för kommunikation. När du som ledare lyckas ha ett expansivt och öppet kroppsspråk får det positiv effekt på samarbete, kommunikation och arbetsresultat.

När vi människor väljer ledare påverkar vår reptilhjärna oss. Den har alltid överlevnadsperspektivet i fokus. Den ser till att vi följer den ledare som är trygg, handlingskraftig och som kan samla gruppens resurser. Någon som står stadigt vad som än händer. Med ett medvetet kroppsspråk kan du säkerställa att dina medarbetare uppfattar dig som en självklar ledare.

VIAVOCE har nycklarna som stärker ditt ledarskap. Med konkreta verktyg och individuell återkoppling hjälper vi dig att bli en tydlig och autentisk ledare.

Vi erbjuder workshops, föreläsningar och individuell coaching. Vi har färdiga paketlösningar, men skräddarsyr också program för våra kunder. Givetvis går det bra att anlita oss för endast en inspirationsföreläsning.

Grundupplägg för ledningsgrupper och chefsgrupper.

Stärk ditt ledarskap med hjälp av ditt kroppsspråk
  • Inledande workshop
  • Individuell coaching
  • Enskilt arbete med implementering i vardagen
  • Avslutande workshop